Altum

(Re)definisanje pregleda poljoprivrednih dobara senzorima na dronu

 

Altum Sensor Kit

Altum integriše radiometrijsku termalnu kameru sa pet uskih opsega visoke rezolucije, te kao rezultat u jednom letu proizvodi napredne termičke, multispektralne slike visoke rezolucije spremne za naprednu analitiku.

Altum komplet dolazi sa: Altum senzorom, poklopcem objektiva, spoljnim uređajem za skladištenje podataka (USB 3.0) od 128 GB, kalibrisanim panelom refleksije, novim DLS 2 svetlosnim senzorom sa ugrađenim GPS-om, kablovima, montažnim vijcima i čvrstom nosivom torbom.

Jedan senzor. Termalne, multispektralne i RGB slike visoke rezolucije. Kalibrisano i sinhronizovano.

Altum se lako integriše sa Vašim radnim procesom

LETITE koristeći Atlas Flight ili Pix4Dcapture za planiranje svoje misije i konfigurisanje kamere.

OBRADITE softverom kao što su Pix4Dmapper ili Agisoft PhotoScan. Ili kreirajte sopstvene alate koristeći naše github tutorijale.

ANALIZIRAJTE kalibrisane i poravnane izlazne podatke u kome god softveru koji radi za Vas.

OBLASTI PRIMENE