Pix4Dfields

Napredni softver za mapiranje u poljoprivredi namenjen za analizu useva iz vazduha i digitalni pristup poljoprivredi

Pix4Dfields

Snimite situaciju

Prikupite slike koristeći dron i bilo koju standardnu RGB kameru ili odabranu multispektralnu kameru kao što su Sequoia+ ili MicaSense RedEdge. Možete koristiti i odabranu termalnu kameru poput kamere FLIR Vue Pro ili DJI Zenmuse XT. Koristite potom našu aplikaciju Pix4Dcapture da biste jednostavno planirali i kontrolisali let Vašeg drona za optimalno mapiranje.

Obradite slike

Obradite bilo koju sliku polja lokalno ili u oblaku (cloud) pomoću novog softvera za trenutnu obradu u poljoprivredi i napravite mape Vaše farme 10 puta brže.

Izvidite stanje

Napravite precizne ortomozaike, digitalne modele površine, indeksirane 3D mape, zone i precizne mape sa preporukama. Obrežite bilje na usevima do željene granice kako biste dobili više ciljanih podataka.

Analizirajte situaciju

Sagledajte i razumite stadijum rasta Vaših useva i nivoe njihovog stresa. Analizirajte i uporedite različite slojeve informacija da biste imali potpuni uvid u prinose i koristite ih za povećanje proizvodnje useva i za smanjenje troškova.

Podelite

Podelite svoje terenske mape i uvide istog trenutka sa svim zainteresovanim stranama u projektu i sa svim članovima Vašeg tima kako biste ostvarili besprekornu saradnju.

Integrišite

Preuzmite sve izlazne informacije, rezultate i uvide, a potom ih uvezite u Softver za upravljanje uzgojem po Vašem izboru u različitim formatima, standardnim u industriji.

Precizno mapiranje poljoprivrednih dobara pomoću slika iz dronova i bespilotnih letelica

Jedini softver za mapiranje poljoprivrednih dobara iz dronova stvoren uz pomoć farmera, uzgajivača i agronoma

Precizno

Pretvorite slike svog polja u punoj rezoluciji u konzistentne i uporedive tačne mape i modele tokom čitave sezone.

Istog trenutka

Sa novim alatom za trenutnu obradu podataka, generišite i podelite mape visoke rezolucije još dok ste u polju.

Intuitivno

Optimizujte prinose i radni proces pomoću jedinstveno dizajniranih alata i aplikacija za precizno mapiranje poljoprivrednih dobara.

Koristite Pix4Dfields za kreiranje mapa sa preporukama i maksimiziranje prinosa useva

Kreirajte tačne mape polja, steknite uvid i analizirajte podatke sa polja u realnom vremenu kako biste povećali produktivnost useva

Nadgledajte, analizirajte i vizualizujte promene na Vašim usevima tokom cele godine

Brzo mapiranje

Napravite mape istog trenutka, još dok ste u polju, pomoću novog procesora. Za ovo Vam neće biti potreban Internet.

Napravite indekse

Koristite unapred definisanu listu poljoprivrednih indeksa ili unesite svoju prilagođenu formulu indeksa kako biste bolje razumeli stres biljaka.

Napravite zone i odredite sredstva za primenu

Sakupljajte i podelite informacije iz mapa indeksa vegetacije u odgovarajuće zone i odredite koje količine sredstava treba primeniti.

Uporedite

Povežite različite nivoe informacija i uporedite trendove useva tokom vremena na podeljenom ekranu ili na  dvostrukom ekranu.

Nacrtajte i anotirajte

Fokusirajte svoju analizu isključivo na onu oblast koja Vas zanima i na usevima obeležite „fokusirana područja“ za još detaljnije nadgledanje.

Izvezite izveštaje u PDF-u

Koristeći Pix4Dfields alat za izveštavanje u PDF-u, podelite svoje mape sa svim zainteresovanim stranama u projektu i sa svim članovima Vašeg tima kako biste ostvarili besprekornu saradnju.

Koristite snimke iz vazduha da biste nevidljivo učinili vidljivim

Uvezite slike sa bilo kog drona ili bespilotne letelice snimljene standardnim RGB kamerama ili odabranim multispektralnim kamerama

Kreirajte i analizirajte mape u realnom vremenu kako biste unapredili svoje poljoprivredne radove

Jednostavno nadgledajte Vašu farmu i generišite odgovarajuće podatke shodno Vašim potrebama

OBLASTI PRIMENE