Usluge

Mapiranje dronom

Uslužno mapiranje dronom Phantom 4 RTK

Obrada podataka u programu Pix4DMapper

Obrada snimaka iz vašeg drona na našim kompjuterima

Obuka operatera drona

Teoretska i praktična obuka za operatera drona